• Identificación de tecnologías RPA y de IA idóneas para la automatización de procesos de producción, en la cadena de valor de las pymes del sector hábitat

  27/07/22 - 29/04/23

 • Investigación industrial sobre nuevos sistemas inteligentes sensibles al contexto para el neurodiseño de espacios de interiorismo multi-sensoriales

  27/07/22 - 29/04/23

 • Investigación industrial sobre nuevos sistemas de computación afectiva para el análisis de la experiencia PHYGItal en showrooms de producto hábiTAT

  27/07/22 - 29/04/23

 • Desarrollo experimental de un sistema de planificación y control de procesos productivos no seriados orientado a la industria hábitat

  27/07/22 - 29/04/23

 • Desarrollo de un sistema de visión artificial para el aseguramiento de calidad en procesos de impresión digital de revestimientos de gran formato

  27/07/22 - 29/04/23

 • Investigación industrial sobre nuevos sistemas de análisis de la influencia del espacio y los atributos de INTeriorismo en procesos de neuroEDUcación

  27/07/22 - 29/04/23

 • Sistemes avançats d'anàlisis de l'experiència en instal·lacions turístiques

  18/11/21 - 15/08/22

 • Desenvolupament experimental d'interfícies tangibles a través de mobiliari per a millorar l'experiència d'usuari durant el control i la interacció en cuines intel·ligents

  18/11/21 - 15/08/22

 • Nous sistemes intel·ligents per al canvi adaptatiu i flexible de l'equipament hàbitat en els espais de coworking i creativitat

  18/11/21 - 15/08/22

 • Plataforma col·laborativa d'accés unificat a solucions digitals en el sector de l'Hàbitat

  18/11/21 - 29/04/23

 • Innovació en processos mitjançant el desenvolupament de nous sistemes intel•ligents pel neurodisseny de productes hábitat

   30/06/2021 - 31/12/2022

 •         

  Impulsant la circularitat en el sector del moble, de la llar i el contract

  01/10/2021 - 30/09/2022

 •         

  Directrius i eines de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) per millorar l’atractiu del mercat laboral del moble

  01/04/2021 - 31/03/2023

 •         

  Identificació, caracterització i comunicació d’atributs de sostenibilitat de producte per a les empreses hàbitat

  01/01/2018 - 31/12/2022

 •       

  Plataforma experimental per a la cocreació i experimentació de nous espais contract d'oci a través de sistemes de realitat virtual multi-usuari

  01/06/2021 - 31/03/2022

 • Investigació industrial sobre el desenvolupament de noves aplicacions de la intel·ligència artificial i la neurociència per al disseny adaptatiu de producte hàbitat basat en evidències

  01/06/2021 - 31/03/2022

 • La sostenibilitat dels negocis significa no sols el subministrament de productes i serveis que satisfacin al client i que considerin els aspectes mediambientals, sinó també operar d’una manera socialment responsable (RSC).

  01/01/2019 - 31/03/2021

 •          

  Investigació de solucions basades en visió per computador per redissenyar espais i productes d'interiorisme en locals d'exposició de el sector reTail

  01/07/2020 - 31/03/2021

 •            

  Alliance of Centres of Vocational Excellence in the Furniture and Wood sector

  01/11/2020 - 31/10/2024

 • Dual learning for Improving Digital Skills of Young Woodworkers

  01/10/2020 – 30/09/2022

 • Soft, Digital and Green Skills for Smart Designers: Designers as Innovative Triggers for SMEs in the manufacturing sector

  01/01/2020 – 31/12/2022

 • Encouraging training skills in the furniture and woodworking industries through an innovative simulation-based approach.

  01/12/2019 - 30/11/2021

 • Desenvolupament d’una solució IoT per a les indústries de l’hàbitat de Catalunya .

  01/11/2019 - 30/04/2022

 • Digitalització del procés d’impressió buit-gravat

  26/04/2019 - 30/11/2022

 • Internationalization Service Officer

  01/10/2019 – 30/09/2021

 • Nobel Training Programme on Additive Manufacturing towards the Digital Transformation of Toolmaking and Habitat related sectors

  01/09/2019 - 31/08/2022

 • Perfils bàsics per a les professions de la fusta i el moble.

  01/03/2018 – 31/03/2020

 • Holistic approach for the identification of Skills and sAfety needs towards a groWing sustainability & circularitY of furniturE sector

  01/03/2019 - 28/02/2021

 • Digital Transformation Manager: leading companies in Furniture value chain to implement their digital transformation strategy

  01/01/2019 – 31/12/2021

 • Furniture sector Avant-garde Creativity and Entrepreneurship Training

  01/11/2018 - 30/04/2021

 • Enabling the potential of handicraft CRAFT 4.0 

  01/01/2019 - 29/02/2021

 • Implantació experimental d'un Sistema Integrat de Realitat Virtual i Realitat Augmentada en mobiliari

  01/09/2018 - 30/03/2019

 • Furniture and Language innovative integrated learning for sector Attractiveness and Mobility Enhancement.

  01/11/2018 - 30/04/2021

 • Fostering the Adoption of ICT-enabled AMTs by European SMEs

  01/10/2018 - 30/09/2020

 • innovativE trAining Solution for implementing Integrated Management Systems (IMS) in SME

   01/11/2018 - 28/02/2021

 • Anàlisi de la viabilitat per a la implantació de la indústria 4.0 en el sector hàbitat

  01/09/2017 - 30/06/2018

 • Novel Training Approach for Circular Business Model Innovation in the Furniture and Woodworking Sectors

  01/12/2017 - 31/05/2020

 • Fostering the leadership and empowerment of women working in traditional sectors trough education

  01/11/2017 - 31/10/2019

 • Boosting Online cross-border Sales for Furniture and household SMEs

  31/12/2016 - 30/12/2018

 • Comunitat d'informació en tendències de l'hàbitat

  01/01/2016 - 30/06/2017

 • Innovació en productes de mobiliari a través de l'ús de nous materials

  23/07/2015 - 31/03/2016

 • Aplicació de la metodologia de Solució Creativa de Problemes

  23/07/2015 - 31/03/2016

 • Innovació en productes de mobiliari a través del Design Thinking

  23/07/2015 - 31/03/2016

   

 • Smart Augmented and Virtual Reality Marketplace for Furniture Customisation

  01/02/2015 - 31/03/2016

   

 • Eco-innovació en productes de l'hàbitat

  01/06/2014 - 28/02/2015

 • Implantació cadena de custòdia per al sector del moble

  02/09/2013 - 02/10/2014

 • Improvement of Vocational Education and Training related to Ecodesign and Sustainable

  01/12/2013 - 31/03/2016

   

 • Sostenibilitat Ambiental Fusta i Moble

  01/11/2011 - 30/11/2012

 • Incorporació de solucions electròniques al moble

  01/11/2011 - 30/11/2012

 • Ús d'eines de programari lliure (Open Source) al sector del moble

  30/04/2011 - 31/03/2012

 • Desenvolupament d'una finestra de fusta amb característiques millorades

  01/02/2010 – 31/12/2011