Associació

Les empreses i entitats associades a CENFIM:

 • Dirigeixen el clúster: decideixen l'estratègia i activitats a través dels òrgans de govern i els grups de treball
 • Tenen accés exclusiu a consorcis amb d’altres empreses del clúster. Són exemples els showrooms WEcontract wecontractbcn.com, els consorcis de exportació i els projectes de la comunitat d’indústries del disseny
 • Disposen d’activitats exclusives per a socis. Són exemples: visites contract a espais singulars de la mà del seu autor, viatges conjunts de benchmarking (fires internacionals i d’altres), viatges d’intel·ligència de mercats internacionals cosmesentinel.com i “Jornades anuals d’immersió estratègica en hàbitat i contract”
 • Gaudeixen de "tarifa de soci" amb reducció substancial de costos en totes les activitats: jornades, projectes d’innovació, InteriHOTEL i showrooms
 • Participen gratuïtament en jornades sectorials específiques: "Tendències en hàbitat i contract amb WGSN o Nelly Rody", "Jornades d'economia circular" i Jornades Habitat 4.0" i tenen preferència per a la seva intervenció (ponents, taules rodones)
 • Tenen avantatges en InteriHOTEL interihotel.com (Barcelona i d’altres localitzacions): termini preferent per a la reserva i selecció d'espais, reducció de cost, visibilitat extra en conferències com a ponents i intervenció a taules rodones
 • Tenen major visibilitat davant de prescriptors, promotors i distribuïdors a la plataforma hicontract.com
 • Són socis preferents dels projectes d'innovació impulsats pel clúster i les seves entitats de coneixement. Temes: desenvolupament de producte y líving-lab, gestió integrada de processos, digitalització (processos i productes, IoT), economia circular
 • Poden accedir a finançament públic pel desenvolupament de projectes promoguts pel clúster (autonòmic, estatal o europeu).
 • Poden gaudir d’informació de manera exclusiva: informes d'intel·ligència de mercat dels projectes, continguts de les jornades i cursos de formació

Per tal que una empresa adquireixi la condició d'associada, és necessari què:

 • Presenti una sol·licitud avalada per dos empreses associades a CENFIM
 • La sol·licitud sigui acceptada per la comissió delegada del patronat de CENFIM
 • Durant l'any següent a l'associació, l'empresa haurà de participar a un mínim de 3 actvitats organitzades per CENFIM. En cas contrari, perdrà la condició d'empresa associada
 • L’empresa haurà de tenir la seva seu o un establiment operatiu a Espanya

Quota d'associació: 300€ (+IVA) anuals, per domiciliació bancaria

 

Descarrega aquí l'imprès d'associació