IMCAMU

Implantació cadena de custòdia per al sector del moble

Resum

L'objecte del projecte és fomentar la certificació de la cadena de custòdia en empreses de la segona transformació de la fusta. S'ha capacitat a empreses de fusteria i fabricació de mobiliari a 5 comunitats autònomes espanyoles en metodologia per a la cadena de custòdia (sistemes FSC i PEFC)

Període d'execució: 02/09/2013 - 02/10/2014

Resultats d'utilitat per a les empreses

  • Continguts formatius en cadena de custòdia (FSC i PEFC).
  • Impartició de cursos de formació presencials i online en 5 CCAA.
  • Formació a 150 treballadors del sector fusteria i moble.

Finançament

Fons Social Europeu. Fundació Biodiversitat. Programa emplea verde. Ref. 2-P69. "IMCAMU".

Participants