PECT EbreBioterritori

Identificació, caracterització i comunicació d’atributs de sostenibilitat de producte per a les empreses hàbitat

Resum

L’objectiu del projecte és dotar a les empreses hàbitat del clúster CENFIM del coneixement, ferramentes i recursos necessaris per comunicar de manera eficaç els atributs de sostenibilitat dels seus productes.

De manera més concreta i operativa, es plantegen els següents objectius:

 • Identificar i caracteritzar els atributs de sostenibilitat de producte hàbitat prioritaris a ser comunicats.
 • Desenvolupar ferramentes i recursos per a la comunicació d’atributs de sostenibilitat de producte hàbitat.
 • Transferir a les empreses del clúster CENFIM els coneixements adquirits i les ferramentes/recursos generats.

L'objectiu temàtic d'aquest projecte és: "OT3. Millorar la competitivitat de les PIME, del sector agrícola (en el cas del FEADER) i del sector de la pesca i l'aqüicultura (en el cas del FEMP)"

Els indicadors d'avaluació dels resultats són els següents:

 • Empreses impactades per a actuacions de sensibilització, dinamització, conscienciació.
 • Import total de la despesa subvencionable anotada al sistema de l'AC i certificat segons art. 126.c de RDC.
 • Llocs de treball creats vinculats amb el projecte.

 

Resultats transferibles a les empreses

Els resultats principals previstos són els següents:

 • Anàlisis de tendències en sostenibilitat de disseny de producte: 10 informes de tendències.
 • Desenvolupament d’una eina software que permeti a les empreses hàbitat diagnosticar la seva situació actual en matèria d’atributs de sostenibilitat.
 • Redacció d’un manual per a la comunicació de la sostenibilitat de producte hàbitat.
 • Realització de 4 tallers de formació per a empreses i altres actors de la cadena de valor.
 • Realització de 5 pilots en empreses hàbitat per desplegar la seva comunicació en sostenibilitat.

 

Finançament

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en el creixement i l'ocupació. Iniciativa d'intervenció coordinada PECT EbreBioterritori, operació " Op.6. Identificació, caracterització i comunicació d'atributs de sostenibilitat de producte per a les empreses hàbitat”. Objectiu temàtic: "OT3. Millorar la competitivitat de les PIME, del sector agrícola (en el cas del FEADER) i del sector de la pesca i l´aqüicultura (en el cas del FEMP)"

La inversió total subvencionable del projecte és de 435.502,11€ dels quals 217.751,06€ estan finançats pel fons FEDER.

 

 Amb el suport de:

 

Relació de contractes menors

Participants