Hotel Interior Living Lab

Hotel Interior Living Lab: Experimentació cocreació d'espais d'interiorisme en entorns virtuals i reals

Resum

Les tecnologies avancen, i en el camp de les dades i la visualització encara més. D'altra banda, els mercats cada cop demanen una major personalització de productes i serveis, fet que fa que les empreses hagin de fer un esforç en especialitzar-se i adaptar-se a la demanda.

Tenint en compte aquestes dues realitats, CENFIM està desenvolupant el seu projecte "Hotel Interior Living Lab - Experimentació i cocreació d'espais d'interiorisme en entorns virtuals i reals" en el marc del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) "turisTIC en família", coordinat per la Diputació de Tarragona.

Aquest Lab estarà articulat en un doble eix en l'àmbit de l'experimentació: d'una banda, la cocreació d'espais d'establiments turístics i, d'altra banda, la validació dels esmentats espais d'interiorisme per part dels seus gestors i clients (turistes) emprant tècniques de mesurament del comportament de l'usuari.

L'objectiu temàtic d'aquest projecte és: "OT1. Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació"

Els indicadors d'avaluació dels resultats són els següents:

- Nombre Nombre d'empreses que cooperen amb centres d'investigació

- Percentatge d'empreses que realitzen innovacions tecnològiques

 

Resultat transferibles a les empreses

L'Hotel Interior Living Lab ajudarà a les empreses a: 

  • Millorar el procés de disseny i desenvolupament de productes i la configuració dels espais, gràcies a una millor adaptació a les necessitats reals dels clients (reorientació cap al mercat).
  • Possibilitar la visualització i experimentació de productes i d'espais abans de la fabricació (testeig).
  • Poder analitzar i validar els productes i els espais d'interiorisme des de la perspectiva de l'experiència de l'usuari.
  • Millorar la qualitat i la productivitat gràcies a una millor orientació al client.
  • Aprofitar la tecnologia aplicable tant en visualització com en anàlisi de dades a l'abast.

  Punxa aquí per veure el vídeo de difusió

Finançament

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en el creixement i l'ocupació. Iniciativa d'intervenció coordinada PECT TurisTIC en família, operació "Op. 11 de Laboratori d'hàbitat".

La inversió total del projecte és de 441.076,20€ dels quals 220.538,10 estan finançats pel fons FEDER

 

Participants