Tech&Mueble

Incorporació de solucions electròniques al moble

Resum

Integració de tecnologia en el mobiliari per facilitar la diferenciació de producte mitjançant el desenvolupament de noves funcionalitats. El procés inclou l'exploració creativa de noves funcionalitats, la recerca de les tecnologies adequades i el prototipat de nous productes.

Període d'execució: 30/04/2011. 31/03/2012

Resultats d'utilitat per a les empreses

  • Recull de l'estat de l'art en tecnologies electròniques integrables en mobiliari: sensors, connectors i actuadors
  • Acompanyament metodològic per al desenvolupament de nous conceptes
  • Metodologia de prototipat virtual.

Finançament

Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (MYTIC). Programa de Suport a les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI). Ref. AEI-010300-2011-86.

Participants