El projecte DIGIT-FUR, liderat per CENFIM, va presentar els seus resultats en la Jornada internacional organitzada pel clúster el passat 7 de febrer. La jornada va tenir lloc a l’auditori del Museu Marítim de Barcelona i va comptar amb 73 inscrits.

DIGIT-FUR ha comptat amb la participació de 43 experts europeus, els quals han realitzat una anàlisi Delphi de com la digitalització transformarà la indústria del moble a Europa durant els anys vinents. El projecte ha identificat l’escenari més probable en el sector per a l’any 2025, analitzant els efectes que pot causar la digitalització en referència als llocs de feina, els riscos laborals i les noves necessitats formatives dels treballadors. S’ha desenvolupat amb el finançament de la Comissió Europea i amb el suport de l’EFBWW (European Federation of Building and Woodworkers), l’UEA (Union Européenne de l'Ameublement) i l’EFIC (European Furniture Industries Confederation).

DIGIT-FUR va posar el seu punt final durant la Jornada Internacional Impactes de la transformació digital a la indústria manufacturera: el cas del moble, en la qual es van presentar les conclusions del projecte. Els assistents a la jornada van rebre la benvinguda de la mà de Ramón Gabarró, president de CENFIM, que va definir DIGIT-FUR com el projecte més rellevant que s’ha realitzat a la Unió Europea en referència a l’anàlisi dels impactes de la digitalització en el futur.

Durant la primera part de la jornada, les conseqüències de la transformació digital a les empreses manufactureres de moble van esdevenir les protagonistes de la mà de diversos experts: Josep Maria Ganyet (CEO de la consultora Mortensen), Danny Scheerlinck (policy officer sectorial social dialogue, DG Employment), Massimiliano Rumignani i Julio Rodrigo (àrea d’Innovació de CENFIM), Thomas S. Toftegaard (professor de l’Aarhus University), Ellen Schmitz-Felten (Ocupational Safety specialist) i Jeroen Doom (CEO de WOODWIZE).

Una taula rodona va reflexionar sobre el repte de la formació per donar resposta a les necessitats de noves competències pels treballadors. Presidida per Joan Lluís Espinós, director general de formació professional inicial i ensenyaments de règim especial del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i moderada per Joaquim Solana, Clúster manager de CENFIM, la taula rodona va comptar amb la participació de Rolf Gehring, secretari General d'EFBWW, Roberta Dessi, secretària general d’EFIC, Núria Pi, directora tècnica de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals, i Jaume Cárceles, cap del departament d'Edificació i Obra civil i Fusta i Moble de l’Institut Pere Martell.