WOMEN IN POWER

Fostering the leadership and empowerment of women working in traditional sectors trough education

Resum

El projecte "Women in Power" té com a objectiu fomentar el lideratge i l’emprenedoria de les dones treballadores en sectors tradicionals (tèxtil, calçat i moble) mitjançant la formació. El projecte aspira a oferir a les dones treballadores en sectors tradicionals les habilitats, coneixements i eines necessàries per avançar en les seves carreres professionals.

Període d’execució: 01/11/2017 - 31/10/2019

Resultats transferibles a les empreses

  • Identificació de les habilitats i les competències necessàries per a que les dones dels sectors tradicionals puguin avançar en les seves carreres.
  • Curs on-line dirigit per dones treballadores en sectors tradicionals (tèxtil, calçat, moble) per tal d’adquirir habilitats en lideratge que les ajudi a accedir a rols executius.

Finançament

Agència espanyola SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) mitjançant el programa Erasmus+. Ref. 2017-1-ES01-KA202-038258

 

Web

http://www.womeninpower.eu/

Participants