FLAME

FLAME: Furniture and Language innovative integrated learning for sector Attractiveness and Mobility Enhancement

Resum

FLAME té un doble propòsit: d'una banda, afavorir l'atractiu del sector del moble per als joves i, d'altra banda, facilitar la mobilitat dels treballadors del sector, ja siguin provinents d'altres sectors com entre països europeus.

Per poder aconseguir-ho, FLAME desenvoluparà material per a la formació bàsica en 7 idiomes dels perfils professionals més demandats a la indústria del moble. El material es desenvoluparà segons la metodologia docent CLIL (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres), la qual cosa permetrà als treballadors adquirir els coneixements bàsics necessaris per a iniciar la seva feina en el sector, al mateix temps que aprenen la terminologia necessària per a desenvolupar-se en el context sectorial en una llengua estrangera. Aquest material formatiu es trobarà integrat en una plataforma d'e-learning multimèdia disponible en 7 idiomes.

Període d'execució: 01/11/2018 - 30/04/2021

 

Resultats transferibles a les empreses

  • Plataforma e-learning multimèdia amb material per facilitar una formació bàsica a nous treballadors del sector moble i adquirir les competències lingüístiques sectorials en una llengua estrangera.

 

Finançament

Agencia polaca del programa Erasmus+. Ref. 2018-1-PL01-KA202-050703

 

Web

www.erasmusflame.com

Participants