interihotel

Hotel Interiors Marketplace

Resum

Espai de promoció conjunta de productes de 200 empreses especialitzades en interiorisme hoteler (contract-hospitaity). Combina espais d'exposició, programa de conferències i continguts específics per al contract: materials, espais d'autor i altres.

Objectiu:

  • Facilitar connexions eficients oferta / demanda al canal contract-hospitality: 3.200 visitants prescriptors i compradors hotelers en l'edició 2016
  • Generar oportunitats de negoci reals per a les empreses que hi participen: 1.200 projectes detectats en l'edició 2016

Format:

  • Àrea d'exposició amb ambients integrals de producte i materials
  • Sessions de conferències i taules de debat sobre temàtiques rellevants en el sector contract-hospitality
  • Espais singulars i continguts de valor (Design, Materials & Tech. Experience, Lounge i Knowledge Areas)

Caràcter internacional:

Compta amb la participació de més del 20% de marques internacionals, l'assistència de professionals de més e 25 països i té el reconeixement oficial d'esdeveniment internacional.

CENFIM organitza a InteriHotel missions internacionals de prescriptors i responsables de projectes de cadenes hoteleres en els mercats amb alt potencial en contract hospitality: Mèxic, USA, República Dominicana, Colòmbia, Costa Rica, Unió dels Emirats Àrabs Units, ...

Resultats d'utilitat per a les empreses

Visibilitat de la marca, contactes i oportunitats de negoci reals al canal contract-hospitality:

  • Principal esdeveniment sobre interiorisme d'hotels a Espanya
  • Visibilitat internacional (visitants de més de 25 països)
  • Identificació de projectes hotelers de reforma o nova construcció d'hotels entre els professionals inscrits a l'esdeveniment *

*Informació sobre perfils i oportunitats transferida a les empreses participants

Periodicitat anual

Es celebra anualment a l'octubre-novembre. Primera edició l'any 2011.

Des de l'any 2015 es celebra al CCIB-Centro de Convencions Internacional de Barcelona.

Finançament

Edicions 2011 a 2014. Diputació de Tarragona, ACCIÓ i MINETUR, cofinançat per les empreses participants

Edició 2015 i següents. 100% finançament empreses participants

Web

http://www.interihotel.com

 

Participants

Llistat d'empreses participants (2019)