EASIMS

EASIMS - innovativE trAining Solution for implementing Integrated Management Systems (IMS) in SME

Resum

EASIMS té com a objectiu desenvolupar eines innovadores de formació per al "Responsable del SIG" (SIG - Sistema Integrat de Gestió de Qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat) d'empreses fabricants de mobiliari i altres productes de l'hàbitat. El projecte desenvoluparà un itinerari formatiu (Currículum) per al responsable del SIG, continguts formatius en gestió de processos disponibles on-line en cinc idiomes i una eina de software per a facilitar el disseny i la implementació del SIG a l'empresa.

Període d'execució: 01/11/2018 - 28/02/2021

 

Resultats d'utilitat per a les empreses

  • Identificació dels coneixements, habilitats i competències necessàries per al responsable del SIG.
  • Curs en gestió de processos implementat en una plataforma d'e-learning.
  • Eina software per al disseny i implementació d'un sistema integrat de gestió.

 

Finançament

Agència espanyola SEPIE (Servei Espanyol par la Internacionalizació de l'Educació) mitjançant el programa Erasmus+. Ref. 2018-1-ES01-KA202-050334

 

 

Web

https://easims.erasmus.site

Participants