CENFIM, el clúster d'equipament de la llar i el contracte, coordina el projecte NEUROHÀBITAT, que combina l'ús de metodologies de disseny emocional de producte i noves eines tecnològiques de neuromàrqueting.

  • CENFIM, el clúster d'equipament de la llar i el contracte, coordina el projecte NEUROHÀBITAT, que combina l'ús de metodologies de disseny emocional de producte i noves eines tecnològiques de neuromàrqueting.
  • La investigació realitzada permetrà establir relacions més precises entre la percepció, la resposta emocional i el comportament de l'usuari amb els atributs de disseny dels productes de bany.

Un dels grans canvis que s'ha produït a la demanda del consumidor final de productes de bany és la personalització o customització durant l'experiència d'ús d'aquests productes. Cada cop més, el client vol sentir que el producte està fet i lliurat ad-hoc, amb un èmfasi diferent i singularitzat.

En aquesta orientació del procés de disseny i fabricació cap a una aproximació més centrada en les persones, cada cop és més reconeguda la necessitat d'estudiar no només la qualitat de l'experiència deguda a la dimensió funcional o utilitat pretesa pel producte, sinó també a les necessitats emocionals, els sentiments i les impressions dels usuaris que són induïdes pels atributs físics del producte.

Per abordar aquest repte, Duscholux i Decosan han impulsat el projecte NEUROHÀBITAT, amb la col·laboració del clúster CENFIM i la Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona ELISAVA. Entre els seus objectius principals, de manera pionera al sector hàbitat, el projecte permetrà a les empreses reforçar la innovació en la concepció dels seus productes de bany a través de la utilització d'una nova generació de tecnologies basades en la Intel·ligència Artificial i la Neurociència. L'ús d'aquestes tecnologies afavorirà una millor comprensió de la interacció real i la percepció dels consumidors durant l'ús quotidià d'aquests productes, oferint noves oportunitats per incorporar canvis en els dissenys aplicats a les solucions de bany d'aquestes dues empreses sòcies del clúster.

Optimització de la presentació del producte basat en evidències

La investigació realitzada al projecte NEUROHÀBITAT suposa una diferència significativa respecte a les anàlisis tradicionals de producte, on se sol utilitzar una anàlisi de tipus subjectiu i qualitatiu sobre l'experiència de l'usuari. En canvi, els sistemes intel·ligents usats en el projecte permeten mesurar de manera objectiva les interaccions espontànies dels usuaris amb els productes, així com els seus sentiments subjectius i fins i tot inconscients. Amb aquest nou tipus d'evidències, les empreses fabricants podran optimitzar les decisions de redisseny i presentació dels seus productes de bany per aconseguir una resposta emocional més positiva, així com un ús més actiu, segur i personalitzat.

Noves tecnologies de neuromàrqueting

Durant el projecte NEUROHÀBITAT s'estudiarà la viabilitat de la integració de diferents sistemes d'intel·ligència artificial desenvolupats per l'empresa GOLI Neuromarketing. En concret, s'investigarà tant l'ús de sensòria externa basada en tecnologies de visió per ordinador (reconeixement d'imatges) com de diversos gadgets intel·ligents (wearables) per detectar patrons d'atenció, emoció i percepció durant l'ús dels productes de bany. Aquestes dades es processaran amb tecnologies de Big Data per facilitar la correlació entre l'experiència de l'usuari i els diferents atributs físics del producte.

Demostració a WeContract BCN

Els casos d'estudi del projecte seran realitzats a partir de gener de 2022 al showroom WEcontract BCN, gestionat per CENFIM, on Decosan i Duscholux exposen actualment algunes de les seves últimes col·leccions de bany per a projectes contract.

Durant aquests casos es comptarà amb la col·laboració de l'empresa Bariperfil, marca participant del showroom distribuïdora de paviments i revestiments de paret.

Projecte NEUROHÀBITAT

El projecte NEUROHÀBITAT està cofinançat per ACCIÓ, Agència per a la Competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya, en el marc del programa d'ajuts per a Projectes de Desenvolupament i Innovació.