CENFIM desenvolupa al costat de les empreses sòcies del clúster BARIPERFILDUSCHOLUX i DECOSAN els projectes EVIDENCE i NEUROHÀBITAT, amb l'objectiu de combinar l'ús de metodologies de disseny emocional de producte i noves eines tecnològiques de neuromarketing.

La recerca realitzada permetrà establir relacions més precises entre la percepció, la resposta emocional i el comportament de l'usuari amb els atributs de disseny dels productes d'interiorisme.

Un dels grans canvis que s'ha produït en la demanda del consumidor final de productes d'interiorisme és la personalització o customització durant l'experiència d'ús d'aquests productes. Cada vegada més, el client vol sentir que el producte està fet i lliurat ad hoc, amb un èmfasi diferent i singularitzat.

En aquesta orientació del procés de disseny i fabricació cap a una aproximació més centrada en les persones, cada vegada és més reconeguda la necessitat d'estudiar no sols la qualitat de l'experiència deguda a la dimensió funcional o la utilitat pretesa pel producte, sinó també a les necessitats emocionals, els sentiments i les impressions dels usuaris que són induïdes pels atributs físics del producte.

Per a abordar aquest repte, BARIPERFILDUSCHOLUX i DECOSAN han impulsat els projectes EVIDENCE i NEUROHÀBITAT, en col·laboració amb el clúster CENFIM i la Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona ELISAVA. Entre els seus objectius principals, de manera pionera en el sector hàbitat, aquests projectes permetran a les empreses reforçar la innovació en la concepció dels seus productes a través de la utilització d'una nova generació de tecnologies basades en la Intel·ligència Artificial i la Neurociència. L'ús d'aquestes tecnologies afavorirà una millor comprensió de la interacció real i la percepció dels consumidors durant l'ús quotidià d'aquests productes, oferint noves oportunitats per a incorporar canvis en els dissenys aplicats a diferents solucions d'aquestes tres empreses sòcies del clúster.

Optimització de la presentació del producte basat en evidències

La recerca realitzada en els projectes EVIDENCE i NEUROHÀBITAT suposa una diferència significativa respecte a les anàlisis tradicionals de producte, on se sol utilitzar una anàlisi de tipus subjectiu i qualitatiu sobre l'experiència de l'usuari. En el seu lloc, els sistemes intel·ligents utilitzats en aquests projectes permeten mesurar de manera objectiva les interaccions espontànies dels usuaris amb els productes, així com els seus sentiments subjectius i fins i tot inconscients. Amb aquest nou tipus d'evidències les empreses fabricadores podran optimitzar les decisions de redissenyo i presentació dels seus productes per a aconseguir una resposta emocional més positiva, així com un ús més actiu, segur i personalitzat.

Noves tecnologies de neuromàrqueting

Durant el desenvolupament d'aquests projectes, s'estudiarà la viabilitat de la integració de diferents sistemes d'intel·ligència artificial desenvolupats per l'empresa  GOLI Neuromarketing, també associada al clúster CENFIM. En concret, s'investigarà tant l'ús de sensórica externa basada en tecnologies de visió per computador (reconeixement d'imatges), com de diversos gadgets intel·ligents (wearables) per a detectar patrons d'atenció, emoció i percepció durant l'ús de diferents tipus de producte d'interiorisme. Aquestes dades es processaran amb tecnologies de Big Data per a facilitar la correlació entre l'experiència de l'usuari i els diferents atributs físics del producte.

Demostració a WEcontract BCN

Els casos d'estudi del projecte seran realitzats entre gener i abril de 2022 en el showroom WEcontract BCN, gestionat per CENFIM, en el qual Bariperfil, Decosan i Duscholux exposen actualment algunes de les seves últimes col·leccions per a projectes contract.

Projecte NEUROHÀBITAT

La recerca desenvolupada forma part de les les activitats d'innovació del Projecte EVIDENCE, cofinançat pel Programa d'Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, així com del Projecte NEUROHÀBITAT, cofinançat per ACCIÓ, Agència per a la Competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya, en el marc del programa d'Ajudes per a Projectes de Desenvolupament i Innovació.