Brussel·les, 11 de desembre de 2017

Sis organitzacions d’Espanya, Bèlgica, Alemanya i Finlàndia desenvoluparan un pla de capacitació per implementar estratègies que facilitin la transició d’un model lineal a un model circular en el sector de l’hàbitat.

En la UE a l’any 2012, unes 126.000 empreses del sector del moble, van donar feina a més de 900.000 treballadors i el valors de la producció incrementà a més de 84 mil milions d’euros (la quarta part mundial). En un sector d’aquesta dimensió, la creació de nous models comercials basats en l’economia circular, suposa una ampla gamma de noves oportunitats des d’una perspectiva mediambiental, econòmica i social. 

L'Estudi sobre el Mercat de Refabricació elaborat  per l’European Remanufacturing Network (ERN), indica l’hàbitat com un sector clau on la implementació de l’economia circular pot ser rellevant. Tot i això, els treballadors d’aquest sector no estan preparats per aquest desafiament i són necessaris nous currículums formatius que contemplin les noves competències.

El projecte FURN360, finançat per la Comissió Europea mitjançant el programa Erasmus+, té com objectiu desenvolupar un currículum europeu de formació per facilitar la transició d’un model lineal a un model circular en el sector de l’hàbitat.

Entre els resultats esperats per a FURN360 estan:

  • Identificar millors pràctiques actualment implementades en el sector en relació a l’economia circular per al seu anàlisi i difusió.

  • Crear recursos d’aprenentatge flexible, capaços de proporcionar, avaluar i reconèixer les competències claus identificades en el sector de l’hàbitat i relacionades amb l’economia circular.

  • Fomentar la creació de llocs de treball ‘verds’ i nous models comercials al llarg de la cadena de valor del sector de l’hàbitat.

.El consorci que desenvoluparà el projecte està format per sis entitats d’Espanya, Bèlgica, Alemanya i Finlàndia. EcoRes, una consultora especialitzada en sostenibilitat aplicada a organitzacions i territoris coordina el projecte, en el que participa CENFIM (Clúster del Mueble y Hub de Innovación en Hábitat), AMUEBLA (Agrupación Empresarial Innovadora de Fabricantes de Muebles y Afines de la Región de Murcia), CETEM (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia), la Universidad de Vaasa y el Instituto Tecnológico de Karlsruhe.

La reunió d'inici del projecte es va celebrar a Brussel·les l’11 de desembre on es van analitzar, d'una banda, les bases per a identificar empreses amb les millors pràctiques d'economia circular en els països participants i, d'altra, el sistema per recollir la informació de les competències que han desenvolupat els treballadors d'aquestes empreses.