Barcelona, 8 de gener de 2018

Els socis del projecte europeu BOSS4SME -Boosting Online cross-border Sales for furniture and households SME (www.boss4sme.com), liderat pel Clúster del Moble i de l'Hàbitat de Catalunya CENFIM (www.cenfim.org), desenvoluparan 42 píndoles formatives per a la implantació d'e-Commerce a empreses del sector moble i de l’hàbitat.

BOSS4SME està desenvolupant un programa complet i continguts formatius per al perfil professional del 'director de vendes online' a empreses, principalment PIMES del sector (fabricants i minoristes). L'objectiu és que les persones amb aquest perfil professional adquireixin les habilitats i els coneixements necessaris per liderar estratègies i pràctiques guanyadores d'e-Commerce a la seva empresa i incrementin les seves vendes transfrontereres utilitzant Internet com a canal de vendes. Les píndoles formatives se centraran en reforçar les habilitats en comunicació, eines de màrqueting i sistemes de pagament.

Els sis socis del projecte, que representen a quatre països (Espanya, Grècia, Itàlia i Polònia), s'han reunit de manera recent a la ciutat italiana de Milà per revisar el progrés i els resultats del projecte en l'últim any. En aquest primer període, BOSS4SME ha contrastat i validat les necessitats formatives necessàries a través d'un qüestionari realitzat a més de 50 empreses del sector dels quatre països del consorci.

El material formatiu, que estarà preparat aquest mes de Maig, es compondrà de 42 píndoles o fitxes formatives en aspectes clau d'e-Commerce per a aquest tipus d'empreses. Aquestes estaran classificades en sis àmbits temàtics: comanda, pagament, lliura, comunicació, servei general i promoció.

Aquest material, que s'ajusta als criteris europeus ECVET (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits per a l'Educació i la Formació Professionals) i que s'implementarà a la plataforma e-Commerce Genie, estarà disponible en cinc idiomes: espanyol, anglès, grec, italià i polonès. Aquesta plataforma permetrà al ‘director de vendes online’ personalitzar el seu itinerari formatiu segons les seves necessitats i segons l'estratègia i situació de partida de la seva empresa.

A més de CENFIM, coordinador del projecte i proveïdor de formació, també participen en el programa les associacions empresarials espanyoles del moble AMIC i AMUEBLA, CCS (expert en mitjans digitals), EUROCREA MERCHANT (expert en qualitat en formació) i DANMAR (desenvolupadors d'elearning). BOSS4SME és un projecte cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea en la modalitat d'associació estratègica per a formació professional.