El consorci SENTINEL ha completat la identificació de 5 mercats emergents per al turisme on s'espera que el mercat contract - hospitality creixi clarament durant els propers anys.

Els països objectiu són:

- Mèxic

- Marroc

- Sud-àfrica

- Unió dels Emirats Àrabs Units

- Estats Units

 

Després de la selecció d’aquests 5 mercats prioritaris, els socis del projecte estan liderant una anàlisi de mercat de cadascun d’ells.  L'estudi, enfocat al mercat contract - hospitality, englobarà l'anàlisi de les 5 forces de Porter i l'anàlisi dels principals competidors de les empreses associades de cada clúster.

Posteriorment, els responsables de cada clúster participaran en missions exploratòries en cadascun dels mercats objectiu per a validar-los "in situ". Un cop realitzades aquestes visites, el consorci es centrarà únicament en 2-3 mercats